top of page

Respons Management Platform

Vi bruker Valida Health sitt elektroniske respons management plattform som effektivt lar deg spore COVID-19 eksponering og som kan hjelpe deg til å beskytte dine ansatte og kunder.

Plattformen har blitt utviklet for å effektivt gjennomføre testprogrammer og smittesporing i din organisasjon for å raskt avdekke Covid-19 smitte for å beskytte dine ansatte og integriteten til din bedrift. 

Plattformen integrerer enkelt alle dine bedrifts tester og gir deg umiddelbare klarhet i status for ditt team slik at du proaktivt kan styre risiko for Covid-19 smitte.

Valida Health Respons Management Plattform er laget i henhold til gjeldende GDPR regelverk og er i bruk i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, England, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Portugal og Filipinene. Plattformen er tilgjengelig på flere forskjellige språk.

bottom of page