top of page
 • Arbeidskontrakt, oppdragsbekreftelse og oppfølging."
  Du blir ansatt i Nordic Nurse med arbeidskontrakt som følger norsk arbeidsrett. Du vil også få egen skriftlig oppdragsbekreftelse på alle dine oppdag. Vi følger Vikarbyrådirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104/EF om vikararbeid) og likebehandler alle ansatte som er ute på oppdrag i det offentlige og hos private. Du sikres dermed de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid. Alle forsikringer og pensjon blir automatisk tegnet for deg ved ansettelse. Oppstår det problemer eller nødsituasjoner under oppdrag kan du kontakte oss 24 timer i døgnet på vår vakttelefon for å få hjelp.
 • Betaling av reise, bolig. Transport til og fra jobb."
  Vi booker og betaler bolig og reise slik at dette er klart før du reiser. Du får forskudd for å dekke eventuelt busskort mellom bolig og arbeidsplass hvis det er nødvendig. Vi prøver alltid å booke bolig i gangavstand til jobbet. Avtaler du med din bemanningskonsulent at du skal bruke egen bil dekker vi kilometergodtgjørelse. Standard på bolig er god og det finnes alltid WiFI i boligene vi disponerer. Boligene er også møblert og inneholder nødvendig kjøkkenutstyr. Du har alltid eget soverom. Hvis du ikke bor alene er det vanlig å dele kjøkken og bad med andre ansatte. Man må selv reingjøre boligen under oppdrag og før utflytting.
 • Norsk autorisasjon for helsepersonell
  Du trenger norsk autorisasjon godkjent før du kan begynne å jobbe som sykepleier eller helsefagarbeider i Norge. Det kan ta mellom 2 til 4 uker å få autorisasjonen godkjent. Har du ikke autorisasjon hjelper vi deg gjerne med søknaden og du vil få kostnaden dekt av Nordic Nurse. Du finner mere informasjon og søknadsskjema hos Helsedirektoratet på følgende linker: -Sykepleier: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/sykepleier -Helsefagarbeider: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsefagarbeider
 • Språk
  Alle nordmenn forstår de andre Nordiske språk veldig godt. Er du bekymret for at du ikke skal skjønne Norsk kan vi berolige deg med at du raskt kommer inn i det. Vi har sjelden problemer med ansatte som får problemet med å forstå språket på oppdragene de er på.
 • Arbeidsoppgaver på oppdrag
  Arbeidsoppgavene er lik de du er kjent med fra Sverige. Den største forskjellen er at det ikke er like stressende som du er kjent med hjemmefra og at du har tid til en prat med pasientene også, noe de setter stor pris på . Dine arbeidsoppgaver vil variere etter behov på avdelingen du arbeider på og om du har oppdrag på sykehus eller i kommune (sykehjem eller hjemmetjeneste) Her er et lite utvalg av normale arbeidsoppgaver du vil møte som helsepersonell i Norge Opplegging av medisin i medisinrom (Sykepleier) Utdeling av medisin Hygiene for pasienter – dusj, toalett På og avkledning Lett rengjøring Mat, utdeling av ferdiglaget eller hjelp med enkel matlaging Injeksjoner(Sykepleier) Subkutane Injeksjoner Venøs blodprøvetaking (Sykepleier) Måling av blodsukker Sette opp intravenøse injeksjoner Stomi Sårhygiene Urinkateter Kontakt på telefon med andre enheter, familie til pasienten Svare på alarmer, trygghetsalarm Hjemmerespirator Hostemaskin Stell av trakeostomi
bottom of page