top of page

Vi tilbyr Norges beste betingelser og lønn hele året for helsepersonell. Ta kontakt for tilbud.

 • Grunnlønn

 • Tillegg kveld/natt/helg

 • Betaling ved forskjøvet vakt

 • Overtid 100% for alle overtidstimer 

 • Feriepenger 12% (14,3 over 60 år)

 • Gratis reiseforsikring 

 • Gratis bolig med god standard og wifi

 • Gratis reise

 • Gratis transport bolig-arbeidsplass

 • Yrkesskadeforsikring

 • Obligatorisk tjenestepensjon​

bottom of page